Kurspaket Svenska som andraspråk I, 30 hp

Kurserna tar upp andraspråksutveckling och tvåspråkig utveckling ur individ-, samhälls- och utbildningsperspektiv, språklig variation och attityder till flerspråkighet. Kurserna ger dig kunskap om läsning och skrivning hos andraspråkstalare och flerspråkiga samt undervisning och organisation ur flerspråkighets- och andraspråksperspektiv.

I paketet ingår följande kurser:

  • USS101 Flerspråkighet - individ och samhälle, 7,5 hp
  • CTS112 Svenskans grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp
  • CTS103 Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7,5 hp
  • USS104 Språk, undervisning och lärande, 7,5 hp

OBS! Du behöver ha goda kunskaper i svenska, då egen språkfärdighetsträning inte ingår.

Kursupplägg

Undervisning

Kurspaketet ges som fristående kurs på campus både på helfart, dag, och på halvfart, kväll, samt som distans på halvfart. På distans omfattar kurspaketet fyra till sex träffar på campus per termin, det vill säga åtta till tolv träffar under hela kurspaketet. Vissa av träffarna samordnas, vilket innebär att avslut av en delkurs samt uppstart av nästa delkurs är förlagda till två på varandra följande dagar.

Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen