Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk. Kursen ges under utbildningens femte termin för dig som ska bli gymnasielärare och har svenska som ditt förstaämne och svenska som andraspråk som ditt andraämne.

Studiegångar för ämneslärare i humaniora, samhällsvetenskap och språk

Kursen ger fördjupade kunskaper i ämnet. Samtliga kurser inom ämnet svenska som andraspråk är vetenskapligt förankrade och innehåller didaktiska inslag. I delkurserna diskuteras kontinuerligt de forskningsteoretiska bidragens relevans för lärarprofessionen.