Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA III: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning - kandidatkurs

 • 15 hp

I kursen genomför och försvarar studenten ett examensarbete i form av en kandidatuppsats och opponerar på en annan kandidatuppsats.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Om du vill läsa kursen Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning - kandidatkurs så ska du söka till Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning.

Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning »

Välkommen till dina studier höstterminen 2020

Innan höstterminen startar behöver du registrera dig på din kurs.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig. Webbregistreringen är öppen 10-17 augusti.

 1. Aktivera ditt universitetskonto: Aktivera universitetskonto
 2. Registrera dig i Ladok under Aktuell utbildning: Ladok för studenter

När du är registrerad får du tillgång till din kurssida i lärplattformen Athena. Du loggar in i Athena med ditt universitetskonto.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs.

  Distanskurs

  Två-tre obligatoriska campusträffar ingår i distanskursen. Utöver campusträffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • skriftligt examensarbete
  • muntligt försvar av det egna arbetet vid seminarium
  • muntlig granskning av annan students arbete.

  Betygskriterier USS303 (225 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Ht-20 USS303 halvfart distans

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare

  Josefin Bloch

  sva@su.se

  Fler kontaktuppgifter »