Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning, kandidatkurs, 30 hp

Kurspaketet ger dig fördjupade kunskaper inom ämnesområdet svenska som andraspråk med fokus på litteracitet och undervisning ur flerspråkighets- och andraspråksperspektiv. Kursen ger även grundläggande förtrogenhet med vetenskapligt arbetssätt. Kurspaketet består av en kurs i teori och metod, 7,5 hp, en fördjupningskurs, 7,5 hp, och ett självständigt arbete, 15 hp.

Kurspaketet ges som fristående kurs på distans, halvfart och omfattar fyra till sex träffar på campus per termin, det vill säga åtta till tolv träffar under hela kurspaketet. Vissa av träffarna samordnas, vilket innebär att avslut av en delkurs samt uppstart av nästa delkurs är förlagda till två på varandra följande dagar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen