Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet och ges under utbildningens andra termin för dig som ska bli lärare i årskurs 7-9 eller på gymnasiet och har svenska som andraspråk som förstaämne. Kursen ges den femte terminen för dig som ska bli gymnasielärare och har sva som andraämne (med undantag för dig som har svenska som förstaämne).

Studiegångar för ämneslärare i humaniora, samhällsvetenskap och språk

Kursen ger fördjupade kunskaper i ämnet svenska som andraspråk. Samtliga kurser inom ämnet svenska som andraspråk är vetenskapligt förankrade och innehåller didaktiska inslag. I delkurserna diskuteras kontinuerligt de forskningsteoretiska bidragens relevans för lärarprofessionen.