Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen

 • 30 hp

Kursen utgör den andra ämnesterminen i ämnet för dig som valt svenska som andraspråk (sva) som Ämne 1 på Ämneslärarprogrammet med inr. mot språk för arbete i åk 7–9, gymn. eller vuxenutb., samt för dig som har sva som Ämne 2 på Ämneslärarprogrammet med inr. mot språk för arbete i gymn. och vuxenutb. (med undantag för den som har svenska som Ämne 1).

Programsidor för ämneslärarintiktningen mot årskurs 7-9

Programsidor för ämneslärarinriktningen mot gymnasieskolan

Andra terminens ämnesstudier i svenska som andraspråk består av fem delkurser:

 1. Skriftlig framställning, 3 hp
 2. Litteracitetsutveckling i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
 3. Skolans språkbruk i ett andraspråksperspektiv, 6 hp
 4. Andraspråksbedömning, 6 hp
 5. Skönlitteratur i ämnet svenska som andraspråk, 7,5 hp
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen i delkurs 1 består av föreläsningar och seminarier. Obligatorisk närvaro. Undervisningen i delkurserna 2-5 sker i form av föreläsningar, seminarier samt ett mindre antal arbetsplats- och verksamhetsförlagda besök.

  Examination

  Kursen examineras enligt följande:

  Delkurs 1. Skriftlig framställning, 3 hp:

  • examineras under delkursens gång genom skrivuppgift i sal samt genom deltagande i responsdiskussioner.

  Delkurs 2. Litteracitetsutveckling i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp:

  • skriftlig salstentamen,
  • skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig redovisning.

  Delkurs 3. Skolans språkbruk i ett andraspråksperspektiv, 6 hp:

  • en gruppuppgift med muntlig redovisning,
  • två individuella skriftliga inlämningsuppgifter: en mindre och en större.

  Delkurs 4. Andraspråksbedömning, 6 hp:

  • skriftlig salstentamen.

  Delkurs 5. Skönlitteratur i ämnet svenska som andraspråk, 7,5 hp:

  • skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  USSV2C Betygskriterier (469 Kb)

  Examinator

  Vårterminen 2021: Dorota Lubinska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Utbildningsadministratör

  Jorunn Nilsson

  jorunn.nilsson@isd.su.se

  Fler kontaktuppgifter »

  Kursansvarig

  Dorota Lubinska

  dorota.lubinska@isd.su.se

  Fler kontaktuppgifter »