Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning III, Grundlärarprogrammet inriktning mot förskoleklass och årskurserna 1-3

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 och gavs tidigare under utbildningens femte termin, för studenter antagna t.o.m. VT 2017.

Studiegång för antagna t.o.m. VT 2017

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående förskolor och skolor.

 • Kursupplägg

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport:

  VFU-portföljen

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget, trepartssamtal samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet.

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj samt muntlig examination under seminarium.

  Betygskriterier USV33G gäller från VT 2018 (344 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Studenter som är registrerade på USV33G samläser med den nya kursen USVF2G.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Marlene Öhberg, marlene.ohberg@isd.su.se

  VFU-studierektor
  Karin Boberg, vfu@isd.su.se

  Utbildningsadministration
  Lena Brandel, lena.brandel@isd.su.se

  Studievägledning
  studievagledare@isd.su.se