Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning III, Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasiet

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk. Kursen ges under utbildningens nionde termin för dig som ska bli gymnasielärare och antogs senast VT 2017.

Studiegång för antagna t.o.m. VT 2017

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.

 • Kursupplägg

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget, trepartssamtal samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet.

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj, samt muntlig examination under seminarium.

  Betygskriterier USVFÄ3 gäller från VT 2018 (352 Kb)

  Examinator

  Joakim Sigvardson

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Studenter som är registrerade på USVFÄ3 samläser med den nya kursen USVF3Ä.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Olle Fritzell, olle.fritzell@su.se

  VFU-studierektor
  vfu.did@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se