Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning I, Grundlärarprogrammet inriktning mot förskoleklass och årskurserna 1-3

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens andra termin.

Programsida med studiegång

VFU-information

Studenten introduceras till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten i relevant skolform.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående förskolor och skolor.

Inför din första VFU-kurs (544 Kb)

 • Kursupplägg

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget, samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet.

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj, samt muntlig examination under seminarium.

  Betygskriterier USVF1G - gäller från VT 2018 (397 Kb)

  Examinator

  Ebba Elvander

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Ebba Elvander, ebba.elvander@su.se

  VFU-studierektor
  vfu.did@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se