Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning I, Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Kursen ingår i programmet KPU - humaniora och samhällsvetenskap och ges under utbildningens första termin. Kursen har delats upp i två inriktningar. Du som har ett språk som ditt förstaämne ska läsa den här inriktningen.

Programsida med studiegång

VFU-information

Studenten introduceras till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.