Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning II, Grundlärarprogrammet inriktning mot förskoleklass och årskurserna 1-3

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens femte termin.

Programsida med studiegång

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående förskolor och skolor.