Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning III, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9

 • 16 hp

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk. Kursen ges under utbildningens åttonde termin för dig som ska bli lärare i årskurs 7-9 och antogs senast HT 2016.

Utbildningsgång Ämneslärarprogram språk, årskurs 7-9 - antagen t.o.m. HT16

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.

Kursen ges för studenter antagna t.o.m. HT 2016.

Information inför höstterminen 2020

Registrering

Innan terminen startar måste du registrera dig på höstens kurser. Webbregistreringen är öppen 10-17 augusti. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din plats.
Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Pedagogiskt verktyg

Under VFU-kurser används Stockholms universitets digitala VFU-portfölj som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från VFU-kursläraren samt dokumentation från studentens VFU. Du får tillgång till VFU-portföljen när kursen startar.
Logga in i VFU-portföljen

Undervisningen i höst

På grund av läget med coronapandemin kommer Institutionen för språkdidaktik att ha webbaserad undervisning fram till november. Därefter planerar vi för campusförlagd undervisning.
Fortsatt webbaserad undervisning

För din VFU gäller följande:

Institutionen för språkdidaktiks VFU-kurser kommer att genomföras som planerat.

Om du av covid-19-relaterade skäl inte kan göra din VFU kan du ansöka om dispens att bli examinerad vid nästa VFU-kurstillfälle. För information och dispensansökan kontakta din studievägledare: studievagledare@isd.su.se

Frågor och svar om VFU hösten 2020

 • Kursupplägg

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport:

  VFU-portföljen

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget, trepartssamtal samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet.

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj, samt muntlig examination under seminarium.

  Betygskriterier USVF73 gäller från VT 2018 (352 Kb)

  Examinator

  Höstterminen 2020: Birgitta Fröjdendahl

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  VFU-studierektor
  Karin Boberg, vfu@isd.su.se

  Kursansvarig lärare
  Olle Fritzell, olle.fritzell@isd.su.se

  Utbildningsadministratör
  Camilla Gamrell, camilla.gamrell@isd.su.se

  Studievägledare
  Tomas Brännmark, studievagledare@isd.su.se