Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning III, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk. Kursen ges under utbildningens åttonde termin för dig som ska bli lärare i årskurs 7-9 och antogs senast HT 2016.

Studiegång för antagna t.o.m. HT 2016

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.

 • Kursupplägg

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport:
  VFU-portföljen

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget, trepartssamtal samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet.

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj, samt muntlig examination under seminarium.

  Betygskriterier USVF73 gäller från VT 2018 (352 Kb)

  Examinator

  Höstterminen 2021: Birgitta Fröjdendahl

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Studenter som är registrerade på USVF73 samläser med den nya kursen USVF3H.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Olle Fritzell, olle.fritzell@isd.su.se

  VFU-studierektor
  Karin Boberg, vfu@isd.su.se

  Utbildningsadministration
  Jorunn Nilsson, jorunn.nilsson@isd.su.se

  Studievägledning
  studievagledare@isd.su.se