Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3, II

 • 15 hp

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens åttonde termin.

Utbildningsgång Grundlärarprogram F-3

I kursen ingår att självständigt genomföra en språkdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen, och att i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter.

Läs mer om vad det innebär att skriva självständigt arbete vid Institutionen för språkdidaktik:

Självständigt arbete

Information inför höstterminen 2020

Registrering

Innan terminen startar måste du registrera dig på höstens kurser. Webbregistreringen är öppen 10-17 augusti. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din plats.
Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform

I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. Du får tillgång till din kurssajt i Athena när kursen startar.
Logga in i Athena

Undervisningen i höst

På grund av läget med coronapandemin kommer Institutionen för språkdidaktik att ha webbaserad undervisning fram till november. Därefter planerar vi för campusförlagd undervisning.
Fortsatt webbaserad undervisning

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och individuell handledning. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt självständigt arbete, muntlig presentation och försvar av det egna arbetet vid seminarium, samt granskning av annan students arbete.

  Betygskriterier USX02G gäller från VT 2020 (453 Kb)

  Examinator

  Höstterminen 2020: Ylva Falk

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Ylva Falk, ylva.falk@isd.su.se

  Utbildningsadministratör
  Lena Brandel, lena.brandel@isd.su.se

  Studievägledare
  Shona McLean, studievagledare@isd.su.se