Hälsopedagogik I, 30 hp

Om utbildningen

Kursen består av delkurser som behandlar hälsopedagogiken som praktiskt och vetenskapligt kunskapsområde. Mot bakgrund av folkhälsans förändringar och folkhälsoarbetets utveckling genom historien introduceras grundläggande teorier för att förstå hur lärande om hälsa äger rum på olika arenor i samhället. Kursen behandlar även etiska aspekter av hälsofrämjande verksamheter, betydelsen av genus inom vård, omsorg och lärandesituationer, samt grundläggande vetenskapsteori och forskningsmetod.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen