Hälsopedagogik I, 15 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar pedagogikens betydelse för hälsofrämjande verksamheter och pedagogikens roll som vetenskapligt och kritiskt perspektiv. Mot bakgrund av folkhälsans förändringar och folkhälsoarbetets utveckling i ett historiskt perspektiv, där hälsoupplysningen som praktik fokuseras särskilt, behandlar kursen grundläggande begrepp inom området samt teorier om hur lärande om hälsa sker på olika samhälleliga arenor och i ett socialt och kulturellt sammanhang. I kursen ingår det att planera och presentera en tänkt hälsofrämjande intervention med hälsopedagogisk karaktär och att reflektera över etiska aspekter av sådana verksamheter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen