Hälsopedagogik II, 30 hp

Om kursen

Inom ramen för denna kurs obligatoriska delar har du möjlighet att fördjupa ditt kunnande vad gäller hälsopedagogik (7,5 hp) och vetenskaplig metod (7,5 hp). I kursen ingår även valbara kurser om 15 hp som ger möjlighet till specialisering inom ett eget valt område.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen