Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Bedömning och betygsättning av yrkeskunnande

Motsvarar kursen Bedömning och betygsättning av yrkeskunnande - kurs inom VAL projektet (YP014U), 7.5 hp

Kursen behandlar olika bedömningstraditioner, bedömningsformer och syften med bedömning. Olika aktörers ansvar och uppdrag vid bedömning av yrkeskunnande belyses. Kursen tar även upp olika metoder vid bedömning för yrkeslärande och betygsättning. Ett annat tema inom kursen belyser kommunikationens roll och betydelse i bedömningsprocessen.