Handledning för yrkeslärare, 7,5 hp

Om kursen

Detta är en kurs för dig som arbetar som yrkeslärare och som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper om handledning i syfte att utveckla dig i din egen yrkesroll. Du kanske handleder eller planerar att handleda en yrkeslärarstudent. Den här kursen syftar till att du ska få tillfälle att reflektera över kunskapsutveckling i anslutning till verksamhetsförlagd utbildning. I kursen behandlas olika teorier om handledning, vuxnas lärande, pedagogiskt ledarskap och kommunikation. Efter avslutad kurs ska du ha ökat din förmåga att stödja de studerande i deras professionella utveckling.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen