Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Didaktisk översiktskurs för yrkeslärare

 • 7,5 hp

Detta är en fristående kurs som riktar sig till dels yrkesverksamma obehöriga yrkeslärare, dels till yrkesverksamma personer som önskar en introduktion till arbetet som yrkeslärare.

Kursen motsvarar kursen Didaktik för yrkeslärare som ingår i yrkeslärarprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen ger dig kunskaper i metodik, didaktiska teorier och didaktisk forskning med koppling till yrkesutbildning och yrkeslärares uppdrag att undervisa om ett yrkeskunnande inom såväl ungdoms- som vuxenutbildning. Andra inslag i kursen är språkutvecklande arbetssätt i undervisning, IKT i pedagogisk verksamhet samt teorier om vuxnas lärande.

 • Kursupplägg

  All information kring undervisning och examination finns i kursen studiehandledning. 

  Studiehandledning

  YPGN10 Studiehandledning (343 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen går på distans.

  Se information i studiehandledningen.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig

  Katarina Lagercrantz All 
  E-post: katarina.lagercrantz@edu.su.se

  Utbildningsadministration

  Hanna Licke
  E-post: hanna.licke@edu.su.se