Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sök kurser och program

MEDDELANDE
Den 10 september lanserades ett nytt utbildningssök och vi kommer löpande att göra justeringar och lägga till mer funktionalitet.


OBS! Med anledning av smittskyddsläget bedrivs för närvarande större delen av universitetets undervisning digitalt. Planering för vårterminen meddelas längre fram av respektive institution. Mer information finns på su.se/corona