Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sök kurser och program

MEDDELANDE
Med anledning av smittskyddsläget bedrivs för närvarande större delen av universitetets undervisning digitalt. På grund av fortsatt osäkerhet kan även sommarkurser som vanligtvis ges på campus istället komma att ges på distans. Om du har frågor om studieformen för en specifik sommarkurs kan du ta kontakt med den kursgivande institutionen. Kontaktuppgifter finns på respektive kurssida. Mer information finns på su.se/corona