Congratulations to SPaDE members Ann-Zofie Duvander (SUDA), Marie Evertsson and Sunnee Billingsley (SUDA) as well as international SPaDE collaborator Kelly Musick for a three year (2016-2018) grant from the Swedish Research Council (VR) for the project ”Inkomstfördelning för föräldrapar och dess betydelse för inkomstojämlikhet mellan familjer. En jämförelse över tid och mellan länder”.