Behov av uppföljningsprogram efter hjärntumördiagnoser

En ny svensk rikstäckande studie om resultat i yrkeslivet efter diagnos för höggradiga eller låggradiga hjärntumörer i barndomen.

Bakom studien står doktorand Malin Lönnerblad och universitetslektor Eva Berglund, båda Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Studien undersöker yrkesutfall, inklusive sysselsättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldraledighet hos personer i Sverige som diagnostiserats med en hjärntumör före sin 15-årsdag.

Resultatet understryker behovet av uppföljningsprogram för alla hjärntumördiagnoser, inte bara för de som är kända för att ha störst risk. 

Läs artikeln "Occupational outcomes after high-grade or low-grade brain tumors in childhood: A Swedish, nationwide, registry-based study".

Yrkesliv
Foto: Unsplash