Integration och utbildning – en forskningsöversikt

Ny översikt från Vetenskapsrådet som sammanfattar forskningsläget om integration och utbildning i Sverige under de senaste åren. Den bygger på ett omfattande material bestående av publicerad forskning inom utbildningsområdet.

Rapporten är författad av professor Nihad Bunar, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, och bygger på en ansenlig mängd material baserat på forskning inom utbildningsområdet.

Integration och utbildning, rapport

Översikten vänder sig till skolpersonal, lokala beslutsfattare, rektorer och lärare och alla som har intresse av integration inom utbildning.

Frågeställningarna som tas upp är vilken typ av forskning som finns om integration och utbildning, vilka de huvudsakliga resultaten i studierna är och vilka de huvudsakliga lärdomarna och konsekvenserna för praktisk verksamhet är.

Läs rapporten