Språkstudions svenska filmklubb

Evenemang

Datum: torsdag 8 december 2022

Tid: 17.30 – 20.30

Plats: E231 Språkparken

Öva svenska och lär känna svensk kultur genom svensk film! Varje vecka väljer vi en ny svensk film att se. Filmklubben träffas varje torsdag kl 17:30 för att se veckans film, och diskuterar filmen gemensamt på svenska efteråt.

Foto av en tom filmsalong.
Bild: Pixabay
 

Nästa träff

Filmklubbens nästa träff blir torsdag 8 december kl 17:30–20:30.

 

Upplägg

Deltagarna röstar varje vecka fram vilken svensk film de vill se, och ser och diskuterar filmen gemensamt varje torsdag kl 17:30. Språkstudions amanuens Victor Taiba leder filmklubben och har satt ihop en spännande filmlista. I listan finns även tips på var du kan hitta filmerna, både inom och utanför Sverige.

Denna termin kommer vi att titta på filmen gemensamt i sal E231 Språkparken, och sedan diskutera den direkt. 
Om du inte kan delta på plats är du välkommen att se filmen på egen hand, och sedan delta i diskussionen via Zoom från kl 19:30.

 

Vem kan delta?

Studenter och anställda vid Stockholms universitet, CIVIS-universiteten samt Språkstudions partneruniversitet i Korea (HUFS), Japan (Osaka), Mexiko (UNAM) och Tyskland (Leipzig) är välkomna att delta. Du kan vara med regelbundet, eller då och då. Rekommenderad språknivå är A2 (GERS) eller högre.

 

Anmäl dig

Anmäl dig genom att mejla till info@sprakstudion.su.se från din officiella universitets-mejladress. Vi skickar dig då terminens filmlista och mer information.

 

Välkommen!