Seminarium om språkkompetens som samhällsansvar

Språkstudion bjuder in till diskussionsseminarium om rapporten "Behovet av en språkstrategi för Sverige" från Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Bakgrunden till utredningen är den stora migrations- och flyktingströmmen till Sverige de senaste åren, och frågan hur lärosätena kan bidra i arbetet till snabbare integration.

Vid seminariet presenteras rapportens två delar: den största kartläggningen av svensk språkutbildning på högskolenivå som hittills gjorts, och analysen av behovet av språkkompetens hos ett antal myndigheter och hjälporganisationer. Därefter öppnas för diskussionsfrågor kring:

  • lärosätenas och de enskilda lärarnas/forskarnas uppgift och ansvar att stärka språkutbildningarna
  • hur kan vi få fler sökande till våra språkutbildningar
  • om det behövs en nationell språkstrategi och vad den ska/bör innehålla
  • vilken regeringens respektive lärosätenas roll är i dimensioneringen av språkutbildningarna/språkforskningen
  • vilka aspekter som saknas i rapporten och liknande frågor.

Läs hela Lars Alberius' sammanfattning här.

Europeiska språkdagen 2017
Europeiska språkdagen 2017

Europeiska språkdagen

Seminariet är Språkstudions bidrag till Europeiska språkdagen för språklig mångfald och språkinlärning, och riktar sig till studenter och medarbetare vid Stockholms universitet. Vi bjuder föranmälda deltagare på språkmångfaldsfika! Begränsat antal platser – anmäl dig senast den 22:a september till info@sprakstudion.su.se.

 

Välkomna!