Språkstudion bjuder i samarbete med Romanska och klassiska institutionen in till en serie korta träffar på 45 minuter där du får träna olika typer av språkfärdigheter, bland annat genom italienska sånger. Vi erbjuder träffar två gånger per vecka: 

  • för studenter på tisdagar kl 18.00
  • för anställda på fredagar kl 12.00

Träffarna äger rum i Språkbubblan, E279 med start den 24:e april. De pågår till 25:e maj.

Träffarna leds av Chiara Donati som under våren gör sin praktik på Romanska och klassiska institutionen. Chiara är lärarstudent och har en masterexamen i italiensk språkdidaktik från Università per Stranieri di Perugia. I hennes masteruppsats "Singing foreign languages: the use of songs in foreign languages acquisition" diskuterar hon hur sång kan användas som språkdidaktiskt verktyg.
 

För att delta ska du:

  • vara registrerad student vid någon institution på Stockholms universitet
    eller
  • vara anställd vid Stockholms universitet
     
  • ha en språkfärdighetsnivå motsvarande A1-A2 på GERS (Gemensam Europeisk Referensram för Språk)

 
Anmäl dig till nästa träff genom att mejla till info@sprakstudion.su.se

Du är välkommen att anmäla dig till enstaka träffar såväl som till samtliga träffar på en gång. Du kan anmäla dig när som helst under perioden.


Benvenuti!