Språkstudion bjuder in till en serie korta träffar på 45 minuter där du får träna olika typer av språkfärdigheter. Träffarna äger rum på onsdagar kl 15.00 i Språkparken, E231 med start den 19:e april. Träffarna pågår i sex veckor.

Träffarna leds av Fabio Zanda, masterstudent vid Università per Stranieri di Perugia. Fabio specialiserar sig inom italiensk språkdidaktik och gästar under våren Romanska och klassiska institutionen.  
 

Förbättra din italienska innan sommaren. Foto: Eva Dalin
Förbättra din italienska innan sommaren! Foto: Eva Dalin

För att delta ska du:

  • vara registrerad student vid någon institution på Stockholms universitet
    eller
  • vara anställd vid Stockholms universitet
     
  • ha en språkfärdighetsnivå motsvarande A2 - B1 på GERS (Gemensam Europeisk Referensram för Språk)

 
Anmäl dig till nästa träff genom att mejla till info@sprakstudion.su.se

Du är välkommen att anmäla dig till enstaka träffar såväl som till samtliga träffar på en gång. Du kan anmäla dig när som helst under perioden.


Benvenuti!