Nu har vi ljudmaterialet till läromedlet Buena idea 1 (textbok, arbetsbok och texter) tillgängligt i våra dator- och grupprum.

Välkommen att öva din spanska på Språkstudion!