Tävlingen är öppen för studenter på alla nivåer vid Stockholms universitet. Vinnaren av tävlingen får valfri kurslitteratur till ett värde av 5000 kronor och möjlighet att utveckla färdigheter i projektledning. Idétävlingen är öppen 11/11 -  9/12 2016.

Läs mer om tävlingen på Centrum för universitetslärarutbildnings hemsida: http://www.su.se/ceul/samverkan/pedagogisk-idétävling/pedagogisk-idétävling-hur-kan-undervisning-och-lärande-i-din-utbildning-förbättras-1.304543