Foto: pixabay.com

Språkstudion ska i samråd med fakultetens institutioner tillhandahålla god infrastruktur och adekvata verktyg för undervisning, examination, självstudier och forskning inom språk och språkrelaterade ämnen. Språkstudion ska även verka brett språkbefrämjande och erbjuda stöd till studenter, lärare och forskare vid universitetet. Språkstudions referensgrupp är en viktig komponent för att uppnå detta och kartlägga behov och önskemål.

 

Representanter i Språkstudions referensgrupp
 

Lärare

Peter Sundqvist, Engelska institutionen

Max Strandberg, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Joel Bäckström, Institutionen för lingvistik

Ewa Jacquet, Institutionen för språkdidaktik

Studierektorer

Kristina Widestedt, Institutionen för mediestudier

Vendela Blomström, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Utbildningsadministratörer/studievägledare

Helena Engler, Engelska institutionen

Studenter

Anna Mammitzsch, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Anna Sjöström, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Johanna Koivunen, Romska och klassiska institutionen

Representanter från Språkstudion

Christine Ericsdotter Nordgren, föreståndare

Tomas Brännmark, studievägledare

 

Kontakt

Vill du komma i kontakt med referensgruppen? Mejla till referensgrupp@sprakstudion.su.se