Foto: pixabay.com

Språkstudion ska i samråd med fakultetens institutioner tillhandahålla god infrastruktur och adekvata verktyg för undervisning, examination, självstudier och forskning inom språk och språkrelaterade ämnen. Språkstudion ska även verka brett språkbefrämjande och erbjuda stöd till studenter, lärare och forskare vid universitetet. Språkstudions referensgrupp är en viktig komponent för att uppnå detta och kartlägga behov och önskemål.

 

Ledamöter i Språkstudions referensgrupp
 

Lärare

Joel Bäckström, Institutionen för lingvistik

Pétur Helgason, Institutionen för lingvistik

Katarina Rejman, Institutionen för språkdidaktik

Joseph Siegel, Engelska institutionen

Studierektorer

Hugues Engel, Romanska och klassiska institutionen

Sara Van Meerbergen, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Utbildningsadministratörer/studievägledare

Vibeke Renting, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Studentrepresentanter

Anna Mammitzsch, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (ordinarie)

Anna Sjöström, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier (ordinarie)

Johanna Koivunen, Romanska och klassiska institutionen (suppleant)

Representanter från Språkstudion

Christine Ericsdotter Nordgren, föreståndare

Amanda Kann, projektadministratör

 

Kontakt

Vill du komma i kontakt med referensgruppen? Mejla till info@sprakstudion.su.se