Skolbarn och skolungdom

Är du barn eller ungdom, utnyttja tiden i skolan. Skolan är gratis och dina lärare är antagligen välutbildade. Dessutom är undervisningsgrupper i språk ofta ganska små, vilket ger bra förutsättningar för lärandet. Du lär dig språk lättare när du är ung, men du glömmer också snabbare om du lägger av. Håll igång! Åk gärna på språkresor under loven om du har råd. Det ger språkfärdigheten en kick, ökar kultur- och samhällskännedomen och är oftast väldigt roligt!

Ungdom och vuxen

Är du ungdom eller vuxen och inriktad på praktisk språkfärdighet, kan du söka dig till Folkuniversitetet. Folkuniversitetet samarbetar med universiteten, som granskar kursernas kvalitet. Är du ute efter en enklare kurs i maklig takt, sök dig istället till studieförbunden. Har du pengar eller ett företag som satsar på dig, finns flera privata språkskolor som kan skräddarsy kurser för dig.

Vuxen

Är du vuxen med gymnasieutbildning eller motsvarande, kan du söka till universitet och högskolor. Att läsa språk på högskolenivå innebär förutom praktisk språkfärdighet alltid ett analytiskt perspektiv på språket, på dess kulturella uttryck och på de samhällen där språket talas. Efter en tid på utbildningen, ansök gärna om en termins utbyte till något spännande lärosäte utomlands för bästa effekt. På Stockholms universitet har du ett stort urval av språk och möjligheter, och universitetet har studentutbytesavtal med en mängd andra universitet i världen.

Äldre vuxen

Är du äldre vuxen, kan du söka dig till senioruniversitetet. Kurserna där är anpassade till människor med lång livserfarenhet. Håll också utkik efter språk- och temaresor för vuxna och äldre vuxna. Om ditt första språk var ett annat än det du nu talar, kan det hända att det första språket börjar knacka på och bli starkare när du blir äldre. Det är helt naturligt i språkligt åldrande. Håll igång dina språk, det är vitaliserande och det finns vissa belägg för att det skyddar mot demens.