Hösten 2015 startade studenter vid Statsvetenskapliga institutionen ett nytt språkcafé för nyanlända. Språkstudion har i samarbete med initiativtagarna lagt fram ett förslag på att arrangera detta språkcafé i Språkstudons lokaler med central och långsiktig administration och finansiering. Förslaget kommer att följas upp.