Språkstudions datorrum.
Språkstudions datorrum. Foto: Språkstudion.

Språkstudions datorrumI

Språkstudions datorrum finns språklabbssystem för feedback och kommunikation mellan lärare och student, och mellan studenter. Vidare finns program för självständig träning av allt från vokabulär och grammatik till fonetisk analys och undertextning. Det går även att utföra internationellt standardiserade språkdiagnoser på en mängd olika språk.

Datorplatser för studenter

Under vårterminen 2021 har vi bokningsbara datorplatser några gånger i veckan. Dessa platser går att boka via vår Athena-sida. Observera att du måste vara registrerad på vår Athena-sida för att kunna boka din plats. Om inga bokningar finns, hålls salarna låsta.

Tillgång till Språkstudions datorrum

Studenter vid Humanistiska fakulteten får tillgång till Språkstudions datorrum efter att ha fått en introduktion och registrerat sig hos oss. Många språkkurser har ett schemalagt introduktionstillfälle i början av terminen. Om du missade det tillfället eller inte hade någon schemalagd introduktion, titta gärna på introduktionsfilmen nedan.


 

Kontakta info@sprakstudion.su.se om du har några frågor.