Språkstudions språkaktiviteter HT19

Språkcaféerna är gratis och öppna för alla studenter vid Stockholms universitet. Höstterminens språkaktiviteter börjar den 9:e september. Schemat för höstterminens språkaktiviteter kommer att uppdateras i början av september.

Caféerna äger rum i Språkparken (E231) eller Språkbubblan (E279), som ligger på plan 2 i E-huset, Södra Huset, Frescati. Ett fåtal caféer kräver föranmälan (se nedan), övriga caféer har drop-in.

I samråd med cafébesökarna och språkkoordinatorer anordnar vi även specialaktiviteter så som författarbesök, filmvisningar och musikevent.

Japanska språkcaféet

Det japanska språkcaféet är mycket välbesökt och populärt, och därför måste cafédeltagare föranmäla sig till detta språkcafé. Begränsat antal platser - först till kvarn gäller. Anmälan öppnar alltid en vecka i förväg.​

 

Nytt cafétema: Muntlig presentation! (alla språk)

Student i färd med att presentera något
Bild: Pixabay

HT19 startar vi ett språkcafé med tema Muntlig presentation. Syftet är att utveckla form och innehåll i muntliga presentationer, samt att ge och få feedback på dessa. Cafét leds precis som Språkstudions övriga språkcaféer av studenter, för studenter. Alla deltagare delar ansvaret för en vänlig och konstruktiv atmosfär. 

Förberedelser: Förbered en max 3 minuter lång presentation att arbeta med på caféet. Vi välkomnar presentationer på alla talade och tecknade språk. Om ingen i gruppen förstår ditt språk, finns andra aspekter att ge feedback på, som till exempel kroppsspråk och röstanvändning, Välkomna!

 

Är du intresserad av att leda ett café på ditt modersmål?

Foto: Språkstudion
Foto: Språkstudion

I början av varje termin håller vi ett informationsmöte för alla som är intresserade av att bli språkcafékoordinatorer.

Informationsmötet för höstterminen 2019 äger rum den 2:a september . Om du inte har möjlighet att delta i mötet men är intresserad av att engagera dig som språkcafékoordinator är du varmt välkommen att höra av dig till oss via mejl eller telefon. Du kan även läsa mer här om rollen som språkcafékoordinator.