Språkcafé

Språkcaféerna är gratis och öppna för alla studenter vid Stockholms universitet. 

Caféerna äger rum i Språkparken (E231) eller Språkbubblan (E279), som ligger på plan 2 i E-huset, Södra Huset, Frescati. Ett fåtal caféer kräver föranmälan (se nedan), övriga caféer har drop-in.

I samråd med cafébesökarna och språkkoordinatorer anordnar vi även specialaktiviteter så som författarbesök, filmvisningar och musikevent.

Den 11:e december var den sista dagen för terminens språkcaféer. Välkommen tillbaka nästa termin! Vårterminens språkcaféer startar igång den 3:e february och schemat för språkaktiviteterna kommer att publiceras på vår webb i slutet av januari.

 

Japanska språkcaféet

Det japanska språkcaféet är mycket välbesökt och populärt, och därför måste cafédeltagare föranmäla sig till detta språkcafé. Begränsat antal platser - först till kvarn gäller. Anmälan öppnar alltid en vecka i förväg.​

Välkommen tillbaka nästa termin!

 

Är du intresserad av att leda ett café på ditt modersmål?

Foto: Språkstudion
Foto: Språkstudion

I början av varje termin håller vi ett informationsmöte för alla som är intresserade av att bli språkcafékoordinatorer.

Informationsmötet för vårterminen 2020 äger rum den 23:e januari. Om du inte har möjlighet att delta i mötet men är intresserad av att engagera dig som språkcafékoordinator är du varmt välkommen att höra av dig till oss via mejl eller telefon. Du kan även läsa mer här om rollen som språkcafékoordinator.