Hitta en språkkompis via Språkstudions tandemprogram! Foto: Eva Dalin
Hitta en språkkompis via Språkstudions tandemprogram! Foto: Eva Dalin

Språktandem innebär att två personer systematiskt hjälper varandra att lära sig varandras modersmål. Det handlar inte om språkundervisning, utan ett informellt språkutbyte där ni själva bestämmer formerna, som hur ofta ni ska träffas och hur länge. Tandem är ett mycket bra komplement till mer formella språkstudier.

Tandemprojektet är öppet för alla studenter och anställda vid Stockholms universitet. Du anmäler dig till tandemprogrammet på sidan Anmäl dig.

 

Sagt av tandemdeltagare:

- You learn so much more than in class and you make friends that you otherwise probably would not have made.
- Tandem is a good way to learn to speak the language and practise your pronunciation, you learn things that are more difficult to learn from books and you learn about the culture.

 

Om du vill veta mer, kontakta gärna Språkstudion:

Telefon: 08-16 3540
E-mail: info@sprakstudion.su.se