Två unga tjejer sitter på en bänk och skrattar ihop
Språkkompisar. Foto: Eva Dahlin

Språktandem innebär att två personer systematiskt hjälper varandra att lära sig varandras modersmål. Det handlar inte om språkundervisning, utan ett informellt språkutbyte där ni själva bestämmer formerna, som hur ofta ni ska träffas och hur länge. Tandem är ett mycket bra komplement till mer formella språkstudier.

Tandemprojektet är öppet för alla studenter och anställda vid Stockholms universitet. Du anmäler dig till tandemprogrammet på sidan Anmäl dig.

 

 

 

 

Språkkompis på distans. Foto: Pixabay

 

Nyhet! Språkkompis i spanska på distans

Höstterminen 2018 kan vi i samarbete med Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) vid Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) även erbjuda språkutbyte på distans i spanska. Välj målspråket "Spanska på distans" i anmälan om du vill delta! När vi hittar en språkkompis till dig, hjälper vi till att skapa första mötet via Zoom.

 

Sagt av tandemdeltagare:

- You learn so much more than in class and you make friends that you otherwise probably would not have made.
- Tandem is a good way to learn to speak the language and practise your pronunciation, you learn things that are more difficult to learn from books and you learn about the culture.

 

Om du vill veta mer, kontakta gärna Språkstudion:

Telefon: 08-16 3540
E-mail: info@sprakstudion.su.se