Du anmäler dig genom att skicka mejl till oss där du ska ange namn, SU-identitet, modersmål och språk du vill öva.

 Du kan anmäla dig till tandem när som helst under terminen. Du får bekräftelse på din anmälan via e-post inom 5 arbetsdagar. När vi har mottagit din anmälan försöker vi matcha ihop dig med en lämplig tandemkompis. Det kan ta lite olika lång tid för oss att hitta lämplig tandemkompis, beroende på hur många som sökt tandem.

Din anmälan är giltig för aktuell termin. Om du vill behålla din köplats nästa termin ska du höra av dig till oss senast två veckor innan nästa terminsstart. Hör du inte av dig så tas din köplats automatiskt bort.

Om du har några frågor kring din anmälan eller din köplats, hör av dig till oss på info@sprakstudion.su.se.

Välkommen till tandemprogrammet!