News for staff is sent to all employees at Stockholm University every other week during the semester and is produced by the Communications Office.


En engelskpråkig version av nyhetsbrevet finns sist i varje nummer.
A version in English can be found at the bottom of each newsletter.
Vad vill du läsa mer om? Kontakta oss gärna! medarbetarnyheter@su.se

Deadline för förslag på notiser och artiklar hösten 2023:

22 sept, 6 okt, 20 okt, 3 nov, 17 nov, 1 dec

Nyhetsbrev/Newsletter 2023

Nyhetsbrev/Newsletter 2022

Nyhetsbrev/Newsletter 2021

Nyhetsbrev/Newsletter 2020