Återgång till campusförlagd utbildning från 1 november

För första delen av HT2021 har Statistiska institutionen fattat beslut om ändrade undervisnings- och examinationsformer med anledning av Covid-19. Men från och med 1 november sker undervisningen i huvudsak på campus.

Universitetet på distans. Foto: Elin Sahlin.
Universitetet på distans. Foto: Elin Sahlin.

Första delen av HT2021 (30 aug - 31 okt)

Rektor beslutade den 15 april 2021 (SU FV-1.1.2-1620-20) att all undervisning och examination vid Stockholms universitet huvudsakligen bedrivas digitalt under första delen av höstterminen 2021 i syfte att minska smittspridningen av Covid-19. I enlighet med Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer och rekommendationer reviderades detta beslut den 31 maj 2021 för att möjliggöra ett stegvis öppnande av universitetet. Från och med höstterminen kan de flesta moment utföras på plats om smittläge och vaccinationstäckning så tillåter. Undervisning för stora studentgrupper på plats i form av storföreläsningar etc. bör dock undvikas, särskilt i början av hösten.

I enlighet med ovanstående gäller att undervisning under första halvan av terminen genomförs on-line, dvs. digitalt på distans, eller som hybridundervisning enligt nedanstående tabell. Med hybrid menas att undervisningen genomförs på campus med begränsat antal deltagare och on-line simultant.

Kurs

Kurskod

30 aug – 29 sep

30 sep – 31 okt

Statistikens grunder 15hp, helfart dagtid

ST111G

on-line

hybrid

Statistikens grunder 15hp, halvfart kvällstid

ST111G

on-line

on-line

Finansiell statistik 7.5 hp

ST1701

on-line

on-line

Statistisk teori med tillämpningar 15 hp

ST211G

on-line

on-line

Multivariata metoder 7.5 hp

ST304G

on-line

--

Urvalsundersökningar 7.5 hp

ST306G

--

on-line

Självständigt statistiskt arbete (uppsats) 15hp

ST312G

hybrid

hybrid

R programmering 7.5 hp

ST4102

--

hybrid

Statistisk vetenskapsteori 7.5 hp

ST742A

on-line

--

Urval och estimation 7.5 hp

ST720A

--

hybrid

 

Andra delen av HT2021 (1 nov - 16 jan)

Från och med 1 november sker all undervisning i huvudsak på campus.

Bevaka meddelanden på Athena och se till att du har angett rätt e-post i Ladok, för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller för din kurs.

På denna sida