Lär dig matten i förväg

Slipp omtentor på Statistik II i höst – lär dig matten i sommar!

Campus sommar. Foto Eva Dalin
Campus sommar. Foto: Eva Dalin.

Ska du läsa Statistik II i höst? Känner du dig som ett stort frågetecken när du hör uttryck som den inre derivatan, det naturliga talet e och dubbelintegraler? Då har vi ett tips - att läsa sommarmatte. Observera att det inte är något formellt krav för kursen, utan just ett tips för den som vill förbereda sig tidigare!

Delkursen Statistisk teori med tillämpningar, som ingår i Statistik II, innehåller en del mer avancerad matematik. På kursen kommer du därför att få lära dig begrepp som funktioner, derivering och integraler. Kursen kommer att lära ut den matematik som används, men det kan vara en god idé att förbereda sig lite extra.

Om du känner att du vill förbereda dig tidigare inför kursen, är ett tips att läsa Förberedande kurs i matematik, eller "sommarmatte". Sommarmatte är ett samarbete mellan svenska universitet och högskolor och erbjuder kurser i matematik på flera olika nivåer.

Den matematik som behandlas i Statistisk teori med tillämpningar är:

 •     Grundläggande räkneregler
 •     Algebraiska beräkningar
 •     Potenser
 •     Summa- och produkttecknet
 •     Funktioner (av en och två variabler)
 •     Absolutbelopp
 •     Exponential- och naturliga logaritmfunktioner
 •     Derivator
 •     Maximering/minimering
 •     Partiella derivator
 •     Integraler
 •     Dubbelintegraler

 

På denna sida