Studentrådet vid Statistiska institutionen

Att vara med i studentrådet tar inte mycket tid men ger dig flera fördelar: en merit som väger tungt på CV:t, en fot in för olika extrajobb och möjligheten att förändra det som du är missnöjd med vid institutionen.

Studenter. Foto: Viktor Gårdsäter.
Studenter. Foto: Viktor Gårdsäter.

Studentrådet vid Statistiska institutionen heter Statistics Student Council (SSC). Studentrådet är öppet för alla studenter vid institutionen. Genom studentrådet representeras institutionens studenter i våra arbetsgrupper och i institutionsstyrelsen.

Om du vill vara med i studentrådet eller har frågor och funderingar angående dina studier, eller liknande så kan du nå studentrådet via e-post: ssc@stat.su.se och via studentrådets Facebook-sida.

Roller i studentrådet

Ordförande
Ordföranden har det övergripande ansvaret för att studentrådet förblir aktivt. Detta kan innebära att vara kontaktperson för Studentkåren, sammankalla möten, sätta upp en agenda och ordna ett mötesrum.

Vice ordförande
Om ordföranden är frånvarande eller oförmögen att utföra alla sina uppgifter utförs tjänstens uppgifter av vice ordförande.

Kassör
Kassören har det övergripande ansvaret för ekonomin, vilket till exempel innebär att de ansöker om rådsfinansiering och aktivitetsfinansiering från Studentkåren. Det är också vanligt att kassören köper te, kaffe och snacks till mötena och håller reda på alla utgifter genom att dokumentera dem.

Sekreterare
Sekreteraren antecknar under mötet och skriver protokoll. Sektreteraren ser också till att information om protokoll och viktiga händelser finns tillgängliga för Studentkåren och studenterna.

Studentrepresentation vid Statistiska institutionen

Institutionsstyrelsen
• Möten per termin: 4-5
• Antal studentrepresentanter: 2 ordinarie, 2 suppleanter

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ. Här fattas beslut som berör hela institutionen.

Gruppen för arbetsmiljö och likabehandling
• Möten per termin: 2-3
• Antal studentrepresentanter: 1 ordinarie, 1 suppleant

Gruppen diskuterar frågor om arbets- och studiemiljö och jämställdhet vid institutionen.

Utbildningsnämnden på grund- och avancerad nivå (UNGA)
• Möten per termin: 2-3
• Antal studentrepresentanter: 1 ordinarie, 1 suppleant

Nämnden diskuterar frågor och bereder ärenden för beslut i institutionsstyrelsen.

Mer information om studentkåren och kontaktuppgifter till din studiebevakare hittar du här.

Statistiska institutionens kontaktperson för studentrådet och studentkåren är studievägledaren, som nås på studievagledare@stat.su.se.

På denna sida