Campus. Foto: Niklas Björling.
Campus sommar. Foto Eva Dalin
Studenter på föreläsning. Foto: Niklas Björling.
Skriva uppsats på företag. Foto: Jens Olof Lasthein.

Nyheter

Kalender

19

maj

Seminarium

Statistiska institutionen
Seminarium: Miriam Hurtado Bodell, Linköpings universitet

From Documents to Data: a Framework for Total Corpus Quality