Campus. Foto: Niklas Björling.
Campus sommar. Foto Eva Dalin
Studenter på föreläsning. Foto: Niklas Björling.
Skriva uppsats på företag. Foto: Jens Olof Lasthein.

Nyheter

Kalender

Sista dagen att rösta i kårvalet

Mellan den 26 april och den 7 maj är det kårval på Stockholms universitets studentkår (SUS). Då kan du som är medlem i SUS rösta på det kårparti du vill ska representera dig i kårfullmäktige, SUS högsta beslutande organ.

19

maj

Seminarium

Statistiska institutionen
Seminarium: Miriam Hurtado Bodell, Linköpings universitet

From Documents to Data: a Framework for Total Corpus Quality