Scores jubileumsseminarier: Brutet förvaltningskontrakt

Seminarium

Datum: torsdag 15 september 2022

Tid: 15.00 – 16.30

Plats: Score, Frescativägen 14A

År 2022 firar Score 30 år med en serie bokseminarier. Torsdag 15 september kl. 15.00 presenterar Göran Sundström, professor i statsvetenskap, boken Brutet förvaltningskontrakt. Om metastyrning av svensk biståndsförvaltning. Maria Grafström och Joakim Molander är kommentatorer. Efter seminariet, som slutar runt 16.30, bjuder Score på förfriskningar och musik!

Göran Sundström är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och författare till boken "Brutet förvaltningskontrakt".

Brutet förvaltningskontrakt
Om metastyrning av svensk biståndsförvaltning

När Alliansregeringen tog över regeringsmakten 2006 initierade den vad som har beskrivits som den största biståndspolitiska reformen någonsin. Reformen kom att kallas resultatagendan och innebar att biståndets resultat skulle placeras i centrum för svensk bistånds­verksamhet. Tämligen snart uppstod det emeller­tid konflikter mellan den politiska ledningen och förvaltningen, där förtroendet mellan de båda sjönk betänkligt.

I Sverige är det ovanligt att relationerna mellan en politisk ledning och dess underordnade förvaltning utvecklas på det sätt som det gjorde. Vad var det egentligen den politiska ledningen gjorde som föranledde de förändrade relationerna? Och vilka blev kon­sekvenserna? Om dessa frågor handlar denna bok.

Anmälan krävs! Läs mer och anmäl dig på SCORE:s webbplats.