Avhandling får pris

Magnus Christiansson har tilldelats Global Strategy PhD Prize 2021 för sin avhandling "Defence transformtion in Sweden. Strategic governance of pivoting projects 2000-2010".

Bild på framsidan av avhandlingen Defence transformtion in Sweden.

Magnus Christiansson, lektor vid Försvarshögskolan, disputerade 2020 vid Statsvetenskapliga institutionen. I sin avhandling undersökte han hur omställningen av det svenska försvaret gick till under början av 2000-talet.

Priset delas ut av Egmont Royal Institute for International Relations och European Security and Defence College (ESDC) i Bryssel. Priset består av en penningsumma om €1000 samt en formell ceremoni under ESDC:s alumnidagar.

Läs mer om avhandlingen
Läs mer om priset