Debattartikel: Sverige bör ta ledartröjan i förstärkningen av internationellt samarbete

För att världens länder effektivt ska kunna bekämpa framtidens gränsöverskridande problem krävs en nyinvestering i internationellt samarbete. Det skriver professorerna Jonas Tallberg, Karin Bäckstrand, Jan Aart Scholte och Thomas Sommerer, SNS Demokratiråd 2023.

Läs hela artikeln här.