I solidaritet med de pågående studentprotesterna i Iran

Enligt internationell medierapportering har Iranska säkerhetsstyrkor använt tårgas och skjutit skarpt mot protesterande studenter vid Sharif University of Technology i Teheran.

Det brutala våldet mot fredliga studentprotester kränker centrala vägledande principer som universitetet värnar, såsom demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Våld hör inte hemma på universitetscampus. Vi fördömer starkt varje våldsyttring av den iranska regimen, och kräver att säkerhetsstyrkorna lämnar universiteten och friger alla arresterade studenter omedelbart.

Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet