Lär känna våra nya doktorander

I höst välkomnar vi fem nya doktorander till institutionen. Miljöpolitik, politisk ekonomi, spänningen mellan demokratisk teori och offentlig förvaltning, samt jämförande politik är några av de områden som de nya doktoranderna är särskilt intresserade av.

Fem doktorander står bredvid varandra framför en skogsdunge.
Isabella Strindevall, Joseph Noonan, Magnus Anker, Julia Feine och Silva Mertsola är nya doktorander vid Statsvetenskapliga institutionen. Foto: Sofie Trosell/Stockholms universitet.

Magnus Anker har en magisterexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet. Hans forskningsintressen ligger primärt inom politisk ekonomi med fokus på röstbeteende, representation och partikonkurrens. Under sin doktorandutbildning kommer Magnus att delta i GECCO-projektet, som fokuserar på att förstå orsakerna och konsekvenserna av miljöprotester i ett jämförande perspektiv.

Julia Feine har en masterexamen i statsvetenskap med inriktning på samhällsvetenskapliga miljöstudier. Innan Julia flyttade till Sverige studerade hon internationella relationer i Tyskland. Hon har tidigare arbetat på Statsvetenskapliga institutionen som forskningsassistent. Hennes doktorandprojekt är kopplat till forskningsprojektet Living with WildFire (Li-Fi). Julia är särskilt intresserad av frågor som rör miljödiskurser, framtidsföreställningar och relationer mellan människa och natur.

Silva Mertsola har en kandidatexamen i statsvetenskap från Köpenhamns universitet och en masterexamen i politisk filosofi från London School of Economics. Innan hon påbörjade sina doktorandstudier arbetade hon i många år som konsult inom offentlig förvaltning. Silva genomför sin doktorsavhandling inom politisk teori och avser att forska om spänningen mellan demokratisk teori och offentlig förvaltning.

Joseph Noonan är specialiserad inom jämförande politik och fokuserar särskilt på analysen av individers beteenden och attityder med hjälp av kvantitativa metoder. Innan han tog sin magisterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet 2022 arbetade han flera år i roller med anknytning till forskning inom offentlig-, privat-, och akademisk sektor. 

Isabella Strindevall har en kandidatexamen i pedagogik och en masterexamen i statsvetenskap med inriktningen samhällsvetenskapliga miljöstudier från Stockholms universitet. Hon intresserar sig av frågor som rör klimatanpassning, klimat- och miljörättvisa, och politisk ekologi. Hon är särskilt intresserad av hur globala marknadskrafter och styrningsstrukturer påverkar och formar socio-ekologiska processer på lokal nivå.

OM FORSKARUTBILDNINGEN
Varje år antas ett antal doktorander vid Statsvetenskapliga institutionen. Utbildningen på forskarnivå i statsvetenskap ger de studerande fördjupade kunskaper inom ämnesområdet, ingående träning i forskningsmetodik och goda insikter i de problemställningar som förekommer inom forskningen och vid den praktiska tillämpningen. Under utbildningen skriver de en doktorsavhandling på svenska eller engelska som sedan försvaras vid en offentlig disputation.

Läs mer om forskarutbildningen