Ny bok: Brutet förvaltningskontrakt - Om metastyrning av svensk biståndsförvaltning

När Alliansregeringen tog över regeringsmakten 2006 initierade den vad som har beskrivits som den största biståndspolitiska reformen någonsin. Reformen kom att kallas resultatagendan och innebar att biståndets resultat skulle placeras i centrum för svensk biståndsverksamhet.

Framsidan på boken Brutet förvaltningskontrakt.
Boken "Brutet förvaltningskontrakt" är skriven av Göran Sundström, professor i statsvetenskap.

Tämligen snart uppstod det emellertid konflikter mellan den politiska ledningen och förvaltningen, där förtroendet mellan de båda sjönk betänkligt. I Sverige är det ovanligt att relationerna mellan en politisk ledning och dess underordnade förvaltning utvecklas på det sätt som det gjorde. Vad var det egentligen den politiska ledningen gjorde som föranledde de förändrade relationerna? Och vilka blev konsekvenserna? Om dessa frågor handlar denna bok av Göran Sundström, professor i statsvetenskap.

Brutet förvaltningskontrakt är avsedd att användas inom universitet och högskolor, särskilt i kurser som diskuterar hur politiker i moderna demokratier styr, och kan styra, förvaltningen.

Läs mer om boken hos förlaget Studentlitteratur

Läs mer om Göran Sundström